24-7 Zorg om de Hoek - Kosten
Hier komen de captions

Kosten

De kraamzorg wordt vergoed uit het basispakket van de ziektekostenverzekering.
Alle zorgverzekeraars vergoeden kraamzorg voornamelijk op basis van het Landelijk Indicatie Protocol. In dit protocol zijn de werkzaamheden en het aantal dagen en uren zorg vastgelegd. Dit houdt in dat alle kosten voor de geïndiceerde kraamzorguren, inschrijving, intake en partusassistentie door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Naast standaard kraamzorg bieden de meeste zorgverzekeraars via een aanvullend pakket de mogelijkheid tot verlengde kraamzorg op medische indicatie en couveuse nazorg (ook wel uitgestelde kraamzorg genoemd).

Een aanvullende verzekering heeft ook andere voordelen zoals de vergoeding van: een uitgestelde kraamzorg, de kosten van een lactatiekundig advies, huren van een kolfapparaat en ook de kosten van het bijwonen van een borstvoedingscursus. Ook krijgt u een kraampakket van de zorgverzekeraar. Kijk goed bij uw polisvoorwaarden hoe u verzekerd bent.

Meestal gaat onze rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. In uitzonderlijke gevallen wordt de rekening aan het kraamgezin zelf gestuurd, zij declareren deze dan bij de zorgverzekeraar.

Voor iedereen geldt een wettelijk verplichte eigen bijdrage (in 2016 is dat € 4,15 per uur). Een aantal zorgverzekeraars vergoedt  dit weer geheel of gedeeltelijk via een  aanvullende polis. In de polis is terug te vinden of deze bijdrage vergoed wordt.