24-7 Zorg om de Hoek - Kwaliteit
Hier komen de captions

Kwaliteit

Wij streven in de levering van onze diensten naar de hoogste kwaliteit, zodat wij aan uw zorgwensen kunnen voldoen. Wij meten onze kwaliteit door middel van cliënt tevredenheidsonderzoek

Scholing en deskundigheidsbevordering

Kraamzorg is constant in ontwikkeling. Om bij te blijven en de beste zorgmethoden toe te passen volgen wij regelmatig cursussen en trainingen, ondermeer op de gebieden:

  • Begeleiding bij borstvoeding
  • Vroeg signalering.
  • Kinder-EHBO.
  • (Vroegtijdse)begeleiding bij de bevalling.
  • Complicaties bij en na de bevalling.
  • Multicultureel kramen.

Stagiaires en leerlingen

Wij zien opleiden in de zorg als een maatschappelijk taak.  Stagiaires staan onder begeleiding van een praktijkopleider en werken samen met een gediplomeerde werkbegeleider. Dit heeft veel voordelen voor u, zoals het hebben van meer handen en aandacht voor u en uw gezin.

Wij leiden ook zelf kraamverzorgenden op. De leerling kraamverzorgenden kunnen op een bepaalde periode van hun opleiding zelfstandig werken. Met uw onverhoopte bezwaar tegen het inzetten van een kraamverzorgende-in-opleiding, begeleid door een zeer ervaren kraamverzorgende, houden wij zo goed mogelijk rekening.

Wij zijn ook officieel een Calibris gecertificeerd leerbedrijf.

Evaluaties

Om te beoordelen of onze zorg daadwerkelijk aansluit op uw wensen en behoeften voeren wij bij iedere kraamzorg een evaluatie uit. Dit gebeurt halverwege de zorgperiode en aan het einde van de zorg.

Is de geleverde zorg wat u had verwacht? Zijn er nog aandachtspunten? Mochten er bijzonderheden zijn, dan kunnen we voor de resterende zorgperiode eventueel direct aanpassingen aanbrengen, zodat de zorgdoelstellingen behaald worden. Voor u een fijne kraamperiode.

24-7 Zorg om de Hoek voert ook regelmatig kwaliteitsbezoeken uit onder de medewerkers tijdens de werkzaamheden. Het bezoek wordt altijd vooraf telefonisch aangekondigd.