24-7 Zorg om de Hoek - Thuiszorg
Hier komen de captions

Thuiszorg

Thuiszorg is voor jong en oud!

Heeft u tijdelijk zorg nodig? Of wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar heeft u daarbij ondersteuning nodig? De medewerkers van 24-7 Zorg om de Hoek staan voor u klaar om u thuis te helpen. Wij bieden professionele zorg aan huis die aansluit op uw cultuur, wensen en behoeften. Wij werken vanuit de wensen en mogelijkheden van u als cliënt. 

Wij ondersteunen indien gewenst, verzorgen als het moet. Door onze manier van werken, kleinschalig, flexibel en persoonlijk, kunnen wij onze beloften waarmaken. Onze thuiszorg kan 7 dagen per week 24 uur per dag geboden worden en wij garanderen dat wij de zorg kunnen verlenen die u nodig heeft.

Hoe komt u bij ons terecht? Iedereen die een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft voor Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor de sector verpleging & verzorging (V&V) heeft verkregen kan zorg van 24-7 Zorg om de Hoek ontvangen. Zowel Zorg in Natura als PGB. Daarnaast kan men ook niet gesubsidieerde zorg van ons ontvangen, dit houdt in dat men de zorg zelf betaalt (particuliere zorg). 

  • U kunt bij ons terecht voor zorg met een persoonsgebonden budget (PGB).
  • Door zelf contact met ons op te nemen door ons te bellen of een mail te sturen.
  • Zorg ontvangen via verwijzing.
  • Via uw huisarts.
  • Na een ziekenhuis of verpleeghuis opname.

Uitsluitingscriteria

Zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek B.V. kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten, die buiten de VVT doelgroep vallen, waaronder clienten:

  • met een BOPZ-status
  • met agressieproblematiek
  • met verslavingsproblematiek

Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.

Zorg aanvragen

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier, door ons te bellen Tel. 070-8880206 of stuur een mail naar info@24-7zorgomdehoek.nlHeeft u nog vragen of wilt u weten wat 24-7 Zorg om de Hoek B.V. voor u kan betekenen? Bel ons gerust. Onze medewerkers nemen graag de tijd voor u.