24-7 Zorg om de Hoek - Klachten
Hier komen de captions

Klachten

Zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek B.V. streeft er naar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Al onze medewerkers werken dan ook met de grootste zorgvuldigheid en houden rekening met uw wensen en verwachtingen.

Toch kan het gebeuren dat u over een bepaald aspect van de zorg- of dienstverlening, over de contacten met onze medewerkers en/of over de organisatie van de zorg niet tevreden bent of u heeft suggesties voor verbetering(en). Dan horen wij dat graag van u.

Met uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van onze zorg verhogen. Wij gaan ook samen met u op zoek naar een passende oplossing. Want wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent.

Zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek B.V. heeft een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen.

Klachtenfunctionaris

Als u onverhoopt een klacht heeft, dan kunt u dit schriftelijk of per mail bij de zorgmanager kenbaar maken. Een binnengekomen klacht wordt door de zorgmanager opgelost tijdens een goed gesprek of door het nemen van corrigerende en/of preventieve maatregelen. De zorgmanager handelt naar eigen inzicht en houdt rekening met uw wensen. Samen met de zorgmanager gaat u dan op zoek naar een oplossing. Vaak lost een goed gesprek het probleem al op. Indien de genomen corrigerende en/of preventieve maatregelen voor u en de organisatie een bevredigende oplossing bieden, dan wordt dit schriftelijk vastgesteld op het meldingsformulier. De zorgmanager registreert de klacht zodat een jaarlijkse meldingenanalyse opgesteld kan worden.

Indien de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, zal de zorgmanager ervoor zorgen dat u met de directie in contact komt, die een gepaste oplossing zal trachten te vinden. Al de genomen stappen en gegevens zullen in het klachtendossier worden opgenomen.

Klachtencommissie

Als u vindt dat de directie uw klacht niet naar bevrediging heeft opgelost, dan kunt u zich wenden tot een klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt uw klacht helemaal opnieuw. Dit om de objectiviteit te waarborgen.

Uw klachten en/of suggesties kunt u per mail indienen bij klachten@24-7zorgomdehoek.nl.