24-7 Zorg om de Hoek - De mens centraal
Hier komen de captions

De mens centraal

In onze visie staan mensen centraal.

Zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek B.V. wil een organisatie zijn die rekening houdt met de cultuur en religie van haar cliënten tijdens de zorgverlening.

Een plezierige omgang tussen cliënten en medewerkers is voor ons belangrijk. Onze medewerkers dragen betrokkenheid, toegankelijkheid, respect en gelijkwaardigheid uit. Daarmee bereiken we een betere kwaliteit van zorg. Het proces kan niet los gezien worden van het product.

Het team van 24-7 Zorg om de Hoek is een afspiegeling van de samenleving waarin wij leven. Ons team bestaat dan ook uit medewerkers van diverse religieuze en culturele achtergronden, die de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënt begrijpen en hier rekening mee houden.

Waar wij voor staan:

 • Efficiënte bedrijfsvoering
 • Hoge kwaliteit van zorg voor minder geld
 • Cliënten staan met hun zorgvraag centraal
 • Multiculturele organisatie op alle niveaus
 • Meertalig personeel
 • Zo min mogelijk medewerkers “over de vloer”.
 • Betrouwbare, goed opgeleide en enthousiaste medewerkers.
 • Aandacht voor het behouden van de eigen regie en oog voor de speciale wensen en mogelijkheden.
 • Aandacht voor partner en mantelzorgers.
 • Een kleinschalige organisatie die goed bereikbaar is.
 • Menselijke maat: Bij ons is de cliënt geen nummer maar een individu.