24-7 Zorg om de Hoek - Privacy beleid
Hier komen de captions

Privacy beleid

Uw persoonlijke gegevens zijn bij zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek B.V. in goede handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorg aan u betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens die bijvoorbeeld in onze administratie zijn opgenomen.

De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement. Uw dossier wordt bewaard conform WGBO. U heeft het recht om uw gegevens in te zien en om deze zo nodig te verbeteren. En u heeft het recht om te weten wie inzage heeft in uw gegevens.