24-7 Zorg om de Hoek - Missie 24-7
Hier komen de captions

Missie 24-7

Onze missie is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en het toegankelijk maken van de zorg voor iedereen uit elke cultuur. Wij bieden zorg aan cliënten uit alle lagen van de samenleving ongeacht sociale klassen of maatschappelijke achtergrond, met verschillende levensbeschouwingen en culturen.

Wij willen iedereen die een beroep op onzediensten doet, 24 uur per dag, 7 dagen per week, kwalitatief hoogwaardige persoonlijke zorg op maat bieden in de eigen woon-, en leefomgeving. Waardoor mensen met een gerust gevoel langer thuis kunnen blijven wonen en daarmee onnodige verwaarlozing en ∕ of opname in een instelling kan worden voorkomen. 24-7 Zorg om de Hoek wilt daarmee een bijdragen leveren aan het welzijn en welbevinden van de cliënt, diens partner en naasten. 

Zorg op maat

Bij 24-7 Zorg om de Hoek wil zorg op maat zeggen, zorg zoals wij zelf en voor onze dierbaren zouden willen krijgen. Integer, betrokken met respect op professionele wijze en vanuit een vraaggerichte visie binnen de gestelde tijd. Met een duidelijke focus op persoonlijke aandacht en individuele begeleiding, waar de cliënt met haar zorgvraag centraal staat en waar de zorgwens van de cliënt het vertrekpunt is voor de zorgverlening. Wij proberen ons dan ook in de positie van onze cliënten te plaatsen, een signalerende rol aan te nemen om zo adequaat mogelijk op de situatie te kunnen inspelen. Met andere woorden, zorg dat aanvoelt al een warme deken om u heen.