24-7 Zorg om de Hoek - Verpleging
Hier komen de captions

Verpleging

Bent u net ontslagen uit het ziekenhuis of bent u herstellende van een ziekte? Dan kunnen onze gediplomeerde verpleegkundige en/of ziekenverzorgende u aan huis verplegen. Het verplegen thuis is het, in opdracht van een arts (zoals de huisarts of een medisch specialist), overnemen van directe handelingen die bij verpleging horen. De huisarts of een medisch specialist uit het ziekenhuis blijft eindverantwoordelijke.

Voorbeelden van verpleging en ziekenhuis verplaatste zorg zijn

 • Het aanleren van handelingen waarvoor een indicatie is, zodat u zelf of uw naasten deze zorg kunnen uitvoeren (zoals het injecteren van insuline).
 • Het geven van medicijnen via een injectie.
 • Het klaarzetten en toedienen van medicijnen
 • Wondverzorging
 • Stomaverzorging
 • Het inbrengen van een maagsonde
 • Plaatsen van katheters
 • Advies bij hulpmiddelen
 • Incontinentieproblemen
 • Het geven van advies
 • Instructies en voorlichting

Daarnaast kunnen onze verpleegkundige u begeleiden bij het om gaan met u ziekte of handicap en het herwinnen van uw zelfstandigheid.